Gabinet
Kardiologiczno-Internistyczny

Klaudia Gieszczyk-Strózik

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GABINETU:

 • Ogólne badanie lekarskie
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • Badanie EKG
 • Badanie echokardiograficzne (USG serca)
 • Holter ciśnieniowy
 • Holter EKG
 • Badanie wysiłkowe na bieżni ruchomej (próba wysiłkowa)
 • Wizyty domowe


 • Ogólne badanie lekarskie

  Podstawowe badanie w trakcie którego lekarz obejrzy, osłucha i zmierzy ciśnienie.
  W razie konieczności lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne może poszerzyć zakres badań o dodatkowe badania specjalistyczne, konsultacyjne oraz inne badania dodatkowe pozwalające na dokładną diagnozę pacjenta.


  Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

  Podstawowe badanie pozwalające określić, z jaką siłą krew pompowana przez serce uderza o ściany naczyń tętniczych naszego organizmu. Systematyczne pomiary ciśnienia krwi są jedną z podstawowych metod kontrolowania stanu zaawansowania choroby osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze, jak również inne choroby układu krążenia.


  Badanie EKG

  Badanie umożliwiające ocenę rytmu serca oraz licznych zaburzeń. Nie wykazuje jednak wszystkich nieprawidłowości i nawet osoba z prawidłowym EKG może cierpieć na poważną chorobę serca. W tym celu należy wykonać badania dodatkowe takie jak echo serca czy próba wysiłkowa.


  Badanie echokardiograficzne (USG serca)

  Badanie wykonywane w celu oceny budowy i pracy zastawek serca naturalnych lub sztucznych, pomiaru wielkości i pracy komór serca, grubości jego ścian oraz diagnostyki wad serca. Jest podstawowym badaniem w diagnozowaniu i monitorowaniu przebiegu wielu chorób serca, w tym: wad wrodzonych i nabytych, niewydolności serca, kardiomiopatii, nadciśnienia tętniczego - dla oceny jego powikłań, nadciśnienia płucnego, chorób dotyczących aorty, choroby wieńcowej, u chorych po zawale serca i w jeszcze wielu innych schorzeniach. Jest jednym z podstawowych badań służących do diagnozowania takich objawów, jak: szmery sercowe, duszność, niektóre rodzaje bólów w klatce piersiowej, omdlenia, niektóre rodzaje arytmii.


  Holter ciśnieniowy

  Badanie polegające na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są co 45 minut podczas dnia oraz co 1 godzinę w nocy - niezależnie od pacjenta. Badanie to służy do wykrywania nadciśnienia, pozwala również rozpoznać tzw. nadciśnienie białego fartucha czyli wzrost wartości ciśnienia jedynie podczas pomiaru w gabinecie lekarskim, ocenia też skuteczność leczenia nadciśnienia.


  Holter EKG

  Badanie polegające na rejestracji zapisu EKG w sposób ciągły prze 24 godziny. Pozwala na ocenę zmian dynamicznych serca i patologii, które ujawniają się jedynie w określonych warunkach.


  Badanie wysiłkowe na bieżni ruchomej (próba wysiłkowa)

  To nieinwazyjne badanie, zwane też próbą wysiłkową, które przeprowadza się, żeby postawić precyzyjną diagnozę u osoby podejrzewanej o chorobę wieńcową. Jest niezwykle przydatne, gdy trzeba ustalić przyczyny zaburzeń rytmu serca. Pozwala określić rokowania u chorych po zawale serca czy po zabiegach na tętnicach wieńcowych, a także poznać rodzaj wysiłku fizycznego, na jaki chory na serce może sobie pozwolić w codziennym życiu.


  Wizyty domowe

  To specjalna oferta skierowana do osób, dla których korzystniejszy i wygodniejszy od realizacji wizyty w gabinecie jest przyjazd lekarza do domu. Podczas wizyty przeprowadzane jest podstawowe badanie stanu zdrowia pacjenta, określenie wstępnie rozpozznanej choroby, udzielenie porad, wypisanie recept oraz wystawienie zwolnienia lekarskiego jeśli to konieczne.