Gabinet
Kardiologiczno-internistyczny

Klaudia Gieszczyk-Strózik

Lek. med. Klaudia Gieszczyk-Strózik ukończyła studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Lekarskim w 2006 roku. Od 2007 roku jest pracownikiem Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach - aktualnie I Oddziału Kardiologii. W latach 2008- 2015 realizowała specjalizację z zakresu Chorób Wewnętrznych. W 2015 roku uzyskała tytuł Specjalisty Chorób Wewnętrznych, a następnie rozpoczęła specjalizację z dziedziny Kardiologii. Od tej pory jest również pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracę zawodową stara się łączyć z pracą naukową uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach podnoszących jej kwalifikację oraz prowadząc badania naukowe – będące częścią przewodu doktorskiego, którego ukończenie zaplanowane jest na 2017 rok.